Hi! Chào bạn hình như là bạn ở đây hơi lâu rồi đấy.
Vậy có muốn xem thêm nhiều thứ giống như thế lày nữa không
Đéo, để bạn yên!Có ạ!
Được :(()).
mơn chúc vui vẻ!